برگزاری سمینار در بیمارستان شهید بهشتی قم

برگزاری سمینار در بیمارستان شهید بهشتی قم

این سمینار، با حضور 30 نفر از پزشکان، پرستاران و دانشجویان در بیمارستان شهید بهشتی قم برگزار شد. در این سمینار، مباحث "آشنایی با زخم های مزمن و راهکارهای مختلف درمان زخم از طریق پانسمان های پیشرفته" ارائه گردید و در انتهای جلسه نیز به سئوالات مطرح شده از طرف شرکت کنندگان پاسخ داده شد.