برگزاری سمینار توسط نماینده کمپانیDermaSciencesدر همایش دیابت

برگزاری سمینار توسط نماینده کمپانیDermaSciencesدر همایش دیابت

سخنرانی خانم  Maeve Kelly، نماینده کمپانی DermaSciences در روز یکشنبه 1393.3.11، در همایش دیابت پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان شریعتی، با حضور پزشکان و متخصصان داخلی برگزار شد. مباحث مطرح شده درباره پانسمان های مدرن MediHoney (زیر مجموعهDermaSciences) و چگونگی عملکرد و تاثیر آنها در پروسه التیام زخم بود. همچنین سیستم درمانی TCC-EZمخصوص کاهش فشار (Off-Loading) زخم پای دیابتی که تا 85% در بهبود زخم ها موثر است، نیز مطرح گردید. در انتها نیز موارد درمان شده توسط محصولات MediHoney مطرح گردید و به تمامی سئوالات مطرح شده توسط حاضرین پاسخ داده شد.