برگزاری سمینار تازه های مراقبت از زخم در سازمان نظام پرستاری

برگزاری سمینار تازه های مراقبت از زخم در سازمان نظام پرستاری

سمینار تازه های مراقبت از زخم، در دفتر سازمان نظام پرستاری در تاریخ1393/6/19  با حضور جمعی از پرستاران برگزار شد. در این سمینار، سوپروایزر بالینی بهمراه یکی از کارشناسان علمی شرکت ایران فارمیس به بحث درباره عناوینی چون  تدابیر پرستاری در زخم بستر، دیابتی و زخم ناشی از نارسایی وریدی صحبت کردند. در پایان نیز به بحث درباره موارد درمان شده توسط پانسمان های Hartmann پرداخته شد.