برگزاری سمینار تازه های مراقبت از زخم در سازمان نظام پرستاری

برگزاری سمینار تازه های مراقبت از زخم در سازمان نظام پرستاری

سمینار تازه های مراقبت از زخم در دفتر سازمان نظام پرستاری در تاریخ 93/5/20 با حضور جمعی از پرستاران برگزار شد. در این سمینار، سوپروایزر آموزشی شرکت ایران فارمیس به بحث درباره عناوینی چون  تدابیر پرستاری در زخم بستر، دیابتی و زخم ناشی از بی کفایتی وریدی صحبت کردند. در پایان نیز  به بحث درباره موارد درمان شده توسط Hartmann پرداخته شد.