برگزاری سمینار تازه های مراقبت از زخم در بیمارستان شهید قلی پور بوکان

برگزاری سمینار تازه های مراقبت از زخم در بیمارستان شهید قلی پور بوکان

سمینار تازه های مراقبت از زخم در تاریخ1393/6/18 با حضور جمعی از پرستاران شهر بوکان برگزار شد. در این سمینار، سوپروایزر آموزشی شرکت ایران فارمیس به بحث درباره عناوینی چون  تدابیر پرستاری در زخم بستر، دیابتی و زخم ناشی از نارسایی وریدی صحبت کردند. در پایان نیز  به بحث درباره موارد درمان شده توسط پانسمان های Hartmann پرداخته شد.