برگزاری سمینار تازه های مراقبت از زخم در بیمارستان تهران کلینیک

برگزاری سمینار تازه های مراقبت از زخم در بیمارستان تهران کلینیک

این سمینار در تاریخ 1393/2/17 با حضور 40 نفر پرستار، در بیمارستان تهران کلینیک برگزارشد. موضوعات این جلسه شامل عوامل تاثیرگذار بر التیام زخم، تدابیر پرستاری و پزشکی در زخم بستر و دیابتی و مشکلات افراد استومیت بود. سخنران این جلسه، سوپروایزر آموزشی شرکت ایران فارمیس بود که در انتهای جلسه نیز به صحبت درباره موارد درمان شده توسط پانسمان های Hartmann پرداخت.