برگزاری سمینار تازه های درمان زخم در دفتر سازمان نظام پرستاری

برگزاری سمینار تازه های درمان زخم در دفتر سازمان نظام پرستاری

سمینار تازه های درمان زخم، در تاریخ 1393/2/21 در دفتر سازمان نظام پرستاری، با سخنرانی سوپروایزرهای علمی و بالینی شرکت ایران فارمیس و با حضور پرستاران برگزار شد. در این سمینار درباره مباحثی شامل مراحل التیام زخم، عوامل موثر در درمان زخم، زخم عفونی و کنترل عفونت، تدابیر پرستاری در زخم بستر، زخم دیابتی و زخم ناشی از بی کفایتی وریدی، راهکارهای نوین درمان زخم و موارد درمان شده توسط پانسمان های Hartmann صحبت شد.