برگزاری سمینار آموزشی در شرکت ایران فارمیس

برگزاری سمینار آموزشی در شرکت ایران فارمیس

جلسه آموزشی "درمان انواع زخم با عسل درمانی" در تاریخ 1393/2/1 با حضور پرستاران و با سخنرانی سوپروایزر آموزشی شرکت ایران فارمیس برگزار شد. مباحث این جلسه شامل انواع زخم، بویژه زخم دیابتی ناشی از مشکلات آنژیوپاتی (ایسکمی)، زخم در کودکان و موارد درمان شده با عسل مانیوکا بود.