برگزاری سمینارهای آموزشی راهکارهای نوین زخم در شهر اهواز

برگزاری سمینارهای آموزشی راهکارهای نوین زخم در شهر اهواز

سمینار آموزشی راهکارهای نوین زخم و استومی، در روز 24 خردادماه 1393 در بیمارستان رازی برگزار شد. طی این جلسه، به مباحثی همچون مراحل ترمیم زخم، عوامل موثر در ارزیابی زخم، تاکید بر تفاوت میان مفاهیم مدیریت زخم و درمان زخم، تدابیر پرستاری در زخم بستر و زخم دیابتی، روش های نوین درمان زخم Hartmann و موارد درمان شده توسط محصولات این کمپانی  پرداخته شد. در انتها نیز درباره تدابیر پرستاری در بیماران استومیت، انواع کیسه های استومی و مشکلات پوستی اطراف استومی و راهکارهای درمانی برای آن صحبت شد.