برگزاری سمینارهای آموزشی در شهرستان شیراز

برگزاری سمینارهای آموزشی در شهرستان شیراز

سمینارهای آموزشی با عنوان "راهکارهای مدیریت و درمان زخم"، در روزهای 17، 18 و 19 خردادماه سال 1393 در بیمارستان های فقیهی،MRI، کوثر و نمازی شیراز با حضور پرستاران بخش های مختلف بیمارستان از جمله CCU، ICU و اتاق عمل برگزار شد. سخنرانان این جلسات، سوپروایزر آموزشی و کارشناس علمی شرکت ایران فارمیس بودند که به بحث درباره موضوعاتی چون تدابیر پرستاری در زخم بستر، زخم دیابتی، آماده سازی زخم بستر برای گرافت، زخم های عفونی، مفهوم “Go Hydro”، راهکارهای نوین و همچنین موارد درمان شده توسطHartmann پرداختند.