برگزاری دوره ششم ICW

دوره ششم آموزش بین المللی تخصصی زخم ICW آلمان (آموزش هاي کاربردي براي درمان زخم هاي حاد و مزمن و توسعه اين درمان جهت رفع نيازهاي بيماران) با مشارکت شرکت ایران فارمیس به عنوان نماینده انحصاری محصولات نوین درمان برند Hartmann و سازمان جهاد دانشگاهي علوم پزشکي ایران