برگزاری جلسه آموزشی Hartmann در مشهد

برگزاری جلسه آموزشی Hartmann در مشهد

این جلسه آموزشی در تاریخ 1392/10/7 و با حضور 25 نفر از پرستاران بخش های ویژه، اتاق عمل و ارتوپدی از چندین بیمارستان مشهد، در شرکت ورتانیک (نماینده شرکت ایران فارمیس)، در مشهد برگزار شد. مباحث تدریس شده در این جلسه شامل مراحل التیام زخم، زخم بستر، دیابت، زخم دیابتی وتدابیر پرستاری در آنها و همچنین موارد درمان شده با Hartmann بود که توسط سوپروایزر آموزشی شرکت ایران فارمیس ارائه گردید.