برگزاری جلسه آموزشی Hartmann در شرکت ایران فارمیس

برگزاری جلسه آموزشی Hartmann در شرکت ایران فارمیس

جلسه آموزشی Hartmann در روزهای 30 و 31 اردیبهشت 1393 در شرکت ایران فارمیس با حضور تمامی کارشناسان زخم ایران فارمیس برگزار شد. سخنران این سمینار، مدیر آموزشی شرکت Hartmann در منطقه خاورمیانه، جناب آقای دکتر Hatem Fatah بود که این جلسات را در دو روز کامل برگزار نمود. موضوع اصلی این جلسات برتری مدیریت زخم نسبت به درمان زخم بود. از جمله موضوعات دیگر، می توان به توضیح و تاکید بر مفهوم HydroTherapy براساس استفاده از پانسمان های Tenderwet و Hydrotac و برتری های این محصولات نسبت به محصولات مشابه اشاره نمود. با این توضیحات، درمانگر می تواند با مفهوم “Go Hydro” مفهوم مدیریت زخم را آسان کند. در پایان جلسه به تمامی سئوالات کارشناسان پاسخ داده شد و جهت ارزیابی اطلاعات از آنها آزمون به عمل آمد.