برگزاری جلسه آموزشی محصولات شرکت ایران فارمیس در مرکز تامین بیمارستان های وابسته به دانشگاه تهران

برگزاری جلسه آموزشی محصولات شرکت ایران فارمیس در مرکز تامین بیمارستان های وابسته به دانشگاه تهران

جلسه آموزشی محصولات شرکت ایران فارمیس در تاریخ 1393/11/5 لغایت 1393/11/7 در مرکز تامین بیمارستان های وابسته به دانشگاه تهران تشکیل شد. در این جلسه، مدیران محصول شرکت ایران فارمیس به معرفی محصولات ARROW، WECK وRUSCH  پرداختند. در انتها نیز به سئوالات شرکت کنندگان این جلسه، درباره محصولات ارائه شده پاسخ داده شد.