برگزاری جلسه آموزشی زخم با حضور جمعی از پرستاران در هتل پارس اهواز

برگزاری جلسه آموزشی زخم با حضور جمعی از پرستاران در هتل پارس اهواز

در این جلسه که در تاریخ 1393/3/23 در هتل پارس اهواز برگزار شد، در خصوص عسل درمانی و کاربرد ویژه آن در زخم های با بی کفایتی وریدی، زخم دهانی و همچنین زخم ناشی از سرطان بحث شد و موارد درمان شده توسط MediHoney به شرکت کنندگان ارائه شد.