برگزاری جلسه آموزشی راهکارهای نوین Hartmann در درمان زخم

برگزاری جلسه آموزشی راهکارهای نوین Hartmann در درمان زخم

این جلسه آموزشی در تاریخ 1392/10/26 در شرکت ایران فارمیس برگزار گردید. عناوین مطرح شده در این سمینار شامل مراحل التیام زخم، دیابت و آموزش فرد دیابتی در خصوص ارتقاء سبک زندگی، تدابیر پرستاری در زخم های دیابتی، راهکارهای نوین پانسمان های Hartmann در درمان زخم های مزمن و موارد درمان شده توسط این پانسمان ها بود. این جلسه با حضور پرستاران و با سخنرانی سوپروایزر علمی ایران فارمیس برگزار گردید.