برگزاری جلسه آموزشی در شرکت ایران فارمیس توسط مدیر آموزشی کمپانی Ansell

برگزاری جلسه آموزشی در شرکت ایران فارمیس توسط مدیر آموزشی کمپانی Ansell

شرکت ایران فارمیس در روزهای 17 و 18 اردیبهشت ماه 1393، میزبان مدیر آموزشی کمپانی Ansell، بود. طی این دو روز، خانم Rim AbouChahine، مدیر آموزشی منطقه خاورمیانه کمپانی Ansell، به برگزاری جلسه آموزشی در ارتباط با دستکش هایMediGrip ، Encore وMicroTouch پرداخت. این جلسه آموزشی با حضور تمامی نمایندگان فروش و بازاریابی ایران فارمیس، در جهت ارتقاء اطلاعات علمی و پاسخگویی به تمامی سئوالات آنها در ارتباط با دستکش های  جراحی و معاینه کمپانی Ansell برگزار شد.