ایران فارمیس برنده مناقصه خرید کتترهای بالن پمپ هیئت امناء ارزی شد

ایران فارمیس برنده مناقصه خرید کتترهای بالن پمپ هیئت امناء ارزی شد

شرکت ایران فارمیس به عنوان نماینده انحصاری کمپانی Teleflex)Arrow)، در مناقصه خرید 300 عدد کتتر بالن پمپ که بوسیله هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، در اسفندماه سال 1392 برگزار گردید، شرکت نمود و به عنوان برنده این مناقصه اعلام گردید. با توجه به اینکه، در سال های اخیر به دلیل نبود نماینده انحصاری برای برند Arrow در سطح کشور، این محصول از بازار ایران حذف شده بود، عرضه مجدد این کالا از طریق هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، فرصت مناسبی خواهد بود تا دوباره جایگاه واقعی این محصول در بازار مصرف داخلی احیا گردد.