انتخابات هیئت مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی

انتخابات هیئت مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی

مجمع عمومی اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران، در تاریخ 1392/7/16، برگزار گردید و همچون دو دوره قبلی، عباس براتی، مدیرعامل شرکت ایران فارمیس به عنوان یکی از اعضاء هیئت مدیره انتخاب شد. سایر اعضاء انتخاب شده هیئت مدیره عبارت بودند از: آقای معظمی از شرکت اوزان، آقای صانعی از شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی (MEM)، آقای لسان از شرکت تدا و آقای اسلامی پور از شرکت مبنا طب پارس.