آل جی سل

آل جی سل

محتوی 1/4% نقره بوده که اثر بسیار بالای ضدباکتری را بلافاصله بر روی زخم فراهم می کند. وجود تکنولوژی انتقال یونی پیچیده در این پانسمان، دیوار دفاعی موثری در مقابل نفوذ باکتری به وجود می آورد و زخم را در برابر هجوم باکتری محافظت می کند و با جذب ترشحات، به حالت ژله ای تبدیل می شود. به همین خاطر، زمان تعویض پانسمان، بیمار دردی احساس نمی کند. این پانسمان، در زخم های با ترشح متوسط تا زیاد به کار می رود.

موارد مصرف:

  • زخم عفونی
  • زخم های مستعد عفونت
  • زخم دیابتی
  • زخم عروقی
  • زخم بستر
  • زخم جراحی
  • محل دهنده پوست
AlgicellAg
 سایز کد
 2*30cm  88512
  11*11cm  88544
  10*20cm  88548
  20*30cm  88582
    5*5cm  88522
سفارش محصول