شیت ها
شیت های شریانی

شیت های شریانی

جايگذارى و ورود آسان
• وجود ماركرهاى راديواپك در نوك شيت، جايگذارى دقيق شيت را ممكن مى سازد. بدنه شيت نيز به دليل وجود فنر از جنس فولاد ضد زنگ كاملا راديواپك است و وجود فاصله بين هر رديف از فنر به كار رفته در بدنه شيت، ديد مناسبى را فراهم مى كند.
تطابق ابعادى بين نوك شيت و دايلاتور، ورود راحت شيت به داخل رگ را بدون هرگونه اثر ناخواسته تضمين مى كند.
وجود پوشش هيدروفيليك روى بدنه شيت، ;وارد كردن شيت به داخل رگ را آسان مى سازد، همچنين استفاده از مواد روان ساز در دهانه ورودى شيت،وارد كردن كتترها به داخل شيت را نيز بسيار آسان مى كند.
ايمنى و اطمينان در استفاده
امكان استفاده به عنوان گايدينگ شيت.
استفاده از كدگذارى رنگى براى تشخيص سريع اندازه شيت ها.
وجود دريچه سه لتى در دهانه ورودى شيت، ورود كتتر را آسان مى كند وهمچنين از خروج خون جلوگيرى مى نمايد.
قفل شدن دايلاتور در ابتداى شيت، وارد نمودن همزمان و مطمئن آنها به داخل رگ را ممكن مى سازد.
انعطاف پذير و مقاوم در برابر تا شدن(Kink-Resistant)
طراحى ويژه با فنر به شيت اجازه مى دهد تا در هر نقطه و جهتى، بدون تا شدن خم گردد.
تنوع گسترده محصولات
محصولات شامل تنوع بالا در سايز و طول:
100cm 7.5 تا cm 11 و Fr. 5 تا Fr.
سفارش محصول
شیت های ترنس رادیال

شیت های ترنس رادیال

 (ARROW Transradial Artery Sheaths)

زمانيکه بحث از کتترگذارى شريان راديال مى شود، دسترسى به آناتومى بيمار مى تواند عاملى چالش زاباشد. Teleflex به کمک پزشکان باتجربه، با ارائه محصولات ترانس راديال Arrow،راه حل هايى براى نيازهاى بيمارانى که با چالش همراه هستند، را در اختيار قرار مى دهد.

انتخاب ها در دسترسى شريان راديال

 • سوزن با ديواره نازک با سرسوزن ميکرو
 • هاب شفاف جهت مشاهده فلش بک خون
 • پوشش سيليکونى روى سوزن براى راحتى در ورود به پوست و ديواره شريان و يا دسترسى از طريق مستقيم
 • دسترسى کتتر روى سوزن

کاهش احتمال اسپاسم شريانى

 • انواع مختلف گايدواير بسته به نياز عروقى بيمار و ترجيح کاربر: گايدواير از جنس استيل ضدزنگ(Stainless Steel) و يا نيتينول و يا برخى با سر شکل پذير جهت استفاده در عروق پر پيچ و خم

طراحى خاص دايلاتور جهت حذف نياز به شکاف پوست

 • گشاد نمودن قبل از ورود شيت، نياز به شکافتن پوست را کاهش مى دهد.
 • شيت آتروماتيک و هموار براى عبور دايلاتور
 • داراى پوشش هيدروفيليک جهت سهولت در ورود
 • دايلاتور با هاب بلند و طراحى ارگونوميک
 • SnapLockجهت قرارگيرى در بدنه دريچه  شيت
 • شیت های شریانی فمورال

  کد
  مشخصات
  CP-07511
   شیت شریانی fr 5 طول 11cm (فنردار) - Super Flex
   CP-07611  شیت شریانی fr 6 طول 11cm (فنردار) - Super Flex
   CP-07711  شیت شریانی fr 7طول 11cm (فنردار) - Super Flex
   CP-07811  شیت شریانی fr 8 طول 11cm (فنردار) - Super Flex
   CP-07911  شیت شریانی fr 9 طول 11cm (فنردار) - Super Flex
   CP-07011  شیت شریانی fr 10 طول 11cm (فنردار) - Super Flex

  شیت های شریانی رادیال

  کد
  مشخصات
   AA-10407-1  آرتریال شیت( ترنس رادیال ) طول fr4-7cm دایلاتور straight
   AA-10507-1  آرتریال شیت( ترنس رادیال ) طول fr5-7cm دایلاتور special
   AA-10511-1  آرتریال شیت ( ترنس رادیال ) طول fr6-11cm دایلاتور special
   AA-10611-1  آرتریال شیت ( ترنس رادیال ) طول fr6-11cm دایلاتور special
   AA-15511-3  آرتریال شیت ( ترنس رادیال ) طول fr6-24cm دایلاتور special
   AA-15611-3  آرتریال شیت ( ترنس رادیال ) طول fr5-11cm دایلاتور special
   AA-10607-1  آرتریال شیت ( ترنس رادیال ) طول fr6-7cm دایلاتور special
   AA-10624-1  آرتریال شیت ( ترنس رادیال ) طول fr6-24cm دایلاتور special
   AA-20511-1  آرتریال شیت ( ترنس رادیال ) طول fr5-11cm دایلاتور special

  شیت های شریانی Long

   کد  مشخصات
   CL- 07624  شیت شریانی اینتدرودیوسر fr 6 طول Super Flex - 24cm
   CL - 07635  شیت شریانی اینتدرودیوسر fr 6 طول Super Flex - 35cm
   CL-07645  شیت شریانی اینتدرودیوسر fr 6 طول Super Flex - 45cm
   CL-07665  شیت شریانی اینتدرودیوسر fr 6 طول Super Flex - 65cm
   CL-07690  شیت شریانی اینتدرودیوسر fr 6 طول Super Flex - 90cm
    CL - 07724  شیت شریانی اینتدرودیوسر fr 7 طول Super Flex -24cm
   CL - 07735  شیت شریانی اینتدرودیوسر fr 7 طول Super Flex -35cm
   CL-07745  شیت شریانی اینتدرودیوسر fr 7 طول Super Flex - 45cm
   CL-07765  شیت شریانی اینتدرودیوسر fr 7 طول Super Flex - 65cm
   CL-07790  شیت شریانی اینتدرودیوسر fr 7 طول Super Flex - 90cm
   CL-07700  شیت شریانی اینتدرودیوسر fr 7 طول Super Flex - 100cm
   CL-07845  شیت شریانی اینتدرودیوسر fr 8 طول Super Flex - 45cm
   CL-07865  شیت شریانی اینتدرودیوسر fr 8 طول Super Flex - 65cm
   CL-07880  شیت شریانی اینتدرودیوسر fr 8 طول Super Flex - 80cm
سفارش محصول