توضیحات :

متخصصین برای باز نگه داشتن راه هوایی سریع و ایمن بدون لوله گذاری می توانند از راه های هوایی Oropharyngeal و Nasopharyngeal برند RUSCH با رنج بسیار وسیع استفاده نمایند. تمام مدل ها به گونه ای ارتقاء داده شده اند تا بتوانند با حفظا ایمنی بیمار، تمام نیازهای او را پاسخگو باشند. RUSCH درکنار مدل های استاندارد با تنوع بالا در مواد تشکیل دهنده آنها، مدل های خاصی برای آندوسکوپی را نیز ارائه داده است که همزمان ثبات لوله تراشه را نیز تضمین می نماید. به لطف تنوع محصولات RUSCH ، استفاده از این محصولات در بسیاری شرایط ناگزیر میباشد.
راه های هوایی NASOPHARYNGEAL

راه های هوایی NASOPHARYNGEAL

سفارش محصول