بسکت با سیم گرد

بسکت با سیم گرد

تنوع سایز برای سنگ ها با شکل ها و سایز های مختلف

نوک ایمن
سیم گرد با پایداری بالا از جنس استینلس استیل، هلالی شکل
دسته انگشتی
کلیپ نگه دارنده
غلاف درجه بندی شده با طول 65 سانتی متر طول مفید
رادیواوپک
بسته بندی پلاستیکی
غلاف از جنس پلی آمید یا الاستومور فلورین مخصوص
غلاف یکبار مصرف
استریل
بدون لاتکس
موجود در سایزهای:
5/2، 3 و 4 با طول های 90 و 115 سانتی متر با 4 سیم

 کد  مشخصات محصول
 341450  سوند بسکت با 4 سیم گرد در سایز های 5/2 و 3 و طول 90 سانتی متر

 کد   مشخصات محصول
 341400  سوند بسکت با 4 سیم گرد در سایز های 5/2 و 3 و طول 115 سانتی متر

 کد  مشخصات محصول
 341500  سوند بسکت با 4 سیم گرد در سایز های 3 و 4 و طول 65 سانتی متر

کد  مشخصات محصول 
 341402 سوند بسکت با 6 سیم گرد در سایز 3 و طول 115 سانتی متر  

کد  مشخصات محصول 
 341502 سوند بسکت با 6 سیم گرد در سایزهای 4 و 5 و طول 65 سانتی متر 
سفارش محصول
بسکت با سیم مسطح

بسکت با سیم مسطح

شکل بیرونی متقارن، برای  مهار دقیق سنگ حتی در سخت ترین شرایط

نوک ایمن

سیم مسطح  با پایداری بالا از جنس استینلس استیل، شکل بیرونی متقارن

همراه با دسته ی انگشتی

کلیپ نگه دارنده 

رادیواوپک

بسته بندی پلاستیکی

غلاف از جنس پلی آمید یا الاستومور فلورین مخصوص

غلاف یکبار مصرف

استریل

بدون لاتکس

موجود در سایزهای: 

5/2، 3، 4 و 5 با طول های 65، 90 و 115 سانتی متر با 4 و 6 سیم

 کد  مشخصات محصول
 342700  سوند بسکت با 4 سیم مسطح در سایز های 5/2 و 4 و طول 90 سانتی متر

 

کد
  مشخصات محصول
 342900  سوند بسکت با 4 سیم مسطح در سایز های 5/2 و 3 و طول 90 سانتی متر
سفارش محصول