لوله برونش دو راه SHER-I-BRONCH

لوله برونش دو راه SHER-I-BRONCH

• لوله برونش دو لومن از جنس PVC جهت لوله گذاری داخل برونش در مواقع One-lung ventilation درحين اعمال جراحي توراكس
• كاف ها ی Radiopaque با بالون پیلوت سفید رنگ مخصوص تراشه و بالون پیلوت آبی رنگ مخصوص برونش، مقاوم در برابر پارگی
• با مشخصه X-ray بر روی بدنه لوله به رنگ آبی، جهت سهولت بررسي موقعيت تيوب در عكسبردار يهاي مربوطه
• در دو مدل راست و چپ كه هركدام از آن ها به علت قرارگرفتن در موقعيت های مختلف آناتوم كيي، شامل كا فهايي با شكلهاي متفاوت ميباشند تا Seal کامل را مهیا سازند.
• پورت مخصوص سرنگ های Luer و Luer-lock
• مدرج
• استریل
• بسته بندی به صورت تکی
• لوله برونش راست:
- دارای یک روزنه بزرگ برای ونتیله کردن لوب راست بالا
- طراحی بی نظیر دو کاف برای ایمنی بیشتر در هنگام جاگذاری لوله در نایژه راست
سفارش محصول