کیسه تخلیه

کیسه تخلیه

کیسه تخلیه جهت جمع آوری بافت های باقی مانده در عمل های کم تهاجمی

کیسه تخلیه با قابلیت بسته شدن مجدد، دارای غشاء مقاوم در برابر پارگی می باشد که بر روی یک حلقه نایتینول وصل شده است. نایتینول، آلیاژ به خصوصی است که خاصیت حافظه پذیری دارد. از این رو کیسه تخلیه این قابلیت را دارا است که به محض خارج شدن از درون شفت، به صورت اتوماتیک باز شده و در همان حالت باقی می ماند.
کیسه تخلیه این امکان را فراهم می سازد که بافت های مورد نظر را جمع نموده و استاندارد عمل جراحی را تا حد ممکن بالا ببرد. این کیسه ها قابلیت استفاده از طریق تروکارهای سایز 10 و 12 میلی متر و در سایزهای زیر موجود می باشد:
200، 350 و 700 میلی لیتر

 

 

 
Max. volume of the Retriever Bag (ml)

Diameter of the Retriever Bag (mm)
Sales Unit

Order No.

L2
L1
D40
-
-
40+-5
10pcs
HSD-40
75
-
-
60+-5
10pcs
HSD-60

200
 75+5  95+5 -
10pcs
HSD-80
350
85+-5
106+-5
 - 10pcs
HSD-100
700
 108+5  154+5  - 10pcs
HSD-130
سفارش محصول