کیسه تخلیه
کیسه تخلیه

کیسه تخلیه

MemoBagجهت برداشتن نمون ه ها به صورت ساده و ایمن با حداقل تهاجم، ایمنی و اطمینان را برای جراح و همچنین بیمار فراهم می نماید. بلافاصله پس از ورود این کیسه )به صورت جمع شده( از طریق یک تروکار 10 میلی متری، سیم Nitinol در لبه بالایی کیسه به شکل دایره ای در آمده و کیسه را باز نگه می دارد. نمونه های بزرگ را می توان درون کیسه ش فاف و نفوذناپذیر بدون هیچگونه خطر آلودگی و یا انتشار سلول های بدخیم، به قطعات کوچکتری برش داد. پس از آن، این کیس ه به راحتی بسته و برداشته می شود.

مزایا و مشخصه های کلیدی:

  • کاهش ریسک آلودگی
  • سهولت در ورود، نگهداشتن و بسته شدن
  • عدم نیاز به تروکار اضافی
  • ایمن و راحت: به علت کیسه نفوذ ناپذیر، شفاف و مقاوم در برابر پارگی
  • امکان باز و بسته شدن مطمئن به دفعات زیاد
  • با کدهای رنگی (نمایانگر سایزهای مختلف)

 کد
 مشخصات محصول
 332800-000010      کیسه تخلیه لاپاراسکوپی (مموبگ) 200 سی سی با قطر 5 سانت
 332801-000020    کیسه تخلیه لاپاراسکوپی (مموبگ) 800 سی سی با قطر10سانت
 332800-000030     کیسه تخلیه لاپاراسکوپی (مموبگ) 1200 سی سی با قطر 13 سانت
سفارش محصول