توضیحات :

این لوله تراشه تغییر پذیر با لاین ساکشن جدا، امکان ساکشن کردن ترشحات Subglottic به منظور پیشگیری از * VAP ، را به پزشکان می دهد و آن ها را از اقدامات سختی همچون استفاده از لوله های گران قیمت در هنگام لوله گذاری و درآوردن لوله به منظور ساکشن کردن ترشحات و سپس لوله گذاری مجدد بیمار، فارغ می سازد. لاین ساکشن به صورت جداگانه در دسترس می باشد و با یک سایز به تمام لوله تراشه های ISIS متصل می گردد. هر دو پورت کانکتورها در زمانی که از یکدیگر جدا شده و استفاده نمی شوند، Seal می شوند تا احتمال انتقال عفونت را کاهش دهند. در هنگام نیاز، لاین ساکشن از طریق رابط ایمن قفل دار به لوله ISIS متصل می شود.
لوله تراشه با پورت ساکشن ISIS

لوله تراشه با پورت ساکشن ISIS

• لوله تراشه ای ایده آل برای مراقبت از بیماران بیش از 30 روز
• با قابليت اتصال به دستگاه ساكشن جهت ساكشن کردن ترشحات فضای Subglottic به صورت Continuous و Intermittent ، به منظور كاهشVAP در بخ شهاي ويژه و اتاق عمل
• دارای (Murphy eye ) جهت ایمنی بیشتر
• داراي مشخصه X-ray از ابتدا تا انتهاي تيوب، جهت بررسي موقعيت تيوب در عكسبرداري هاي مربوطه
• به صورت Transparent و ساخته شده از مواد Thermosensitive
• با ديواره نازك
• داراي پيلوت (به صورت شير یک طرفه) و بالون آبی رنگ
• اورال / نازال
• فاقد لاتکس، استریل
لاین ساکشن لوله تراشه ISIS
وقتی لاین ساکشن به لوله تراشه ISIS متصل می گردد، به شما امکان دسترسی آسان و مطمئن به ترشحات Subglottic که در بالا و اطراف کاف جمع شده اند را می دهد. این لاین ساکشن به صورت جداگانه در دسترس بوده و قابل اتصال به کلیه سایزهای لوله تراشه های ISIS می باشد.
سفارش محصول