سیستم ساکشن- ایریگیشن

دستگاه ساکشن - ایریگیشن

دستگاه ساکشن - ایریگیشن

ست ساکشن و ایریگیشن لاپاروسکوپی 5 میلی متر
• دارای طراحی ارگونومیک و کاربرد آسان
• کاربرد آسان برای راست دستان و چپ دستان
• ترکیب ساکشن و ایریگیشن با کنترل راحت و قابلیت چرخش 360 درجه
• طراحی بزرگتر دریچه موجود در دستگیره
• دارای تیوب 3 متری

Sales Unit
Measures
Order No
10pcs (production at order) 5 × 230mm CX-01 
10pcs (in stock) 5 × 330mm CX-02 
10pcs (in stock) 5 × 430mm CX-03
سفارش محصول