دستگاه بالون پمپ AutoCat2WAVE

دستگاه بالون پمپ AutoCat2WAVE

بر خلاف سیستم های بالون پمپ داخل آئورتی که بر مبنای سوابق بیمار واطلاعات بدست آمده از ترانسدیوسرهایfluid-filled عمل می کنند، سیستم AutoCAT®2WAVE™ با تعیین زمان بندی مناسب و تنظیم آن در هر ضربان، بهترین پشتیبانی همودینامیکی را برای تمامی بیماران، حتی با شدیدترین آریتمی ها، فراهم می سازد.
 
-تضمین دقت ، با استفاده از قابلیت مانیتورکردن فشار آئورتی به کمک فیبر نوری، اطلاعات، همواره به صورت همزمان (RealTime) به منظور راه اندازی و  زمان بندی هر چه دقیق تر، در اختیارپمپ  قرار می گیرد.
-تکنولوژی زمان بندی ™WAVE با تبدیل فشار آئورتی به فلوی آئورتی ، دقیق ترین اطلاعات را برای زمان بندی عملکرد بالون پمپ درون آئورتی تمام بیماران، بدون در نظر گرفتن هرگونه بی نظمی در ریتم قلبی، فراهم می کند.
-سیستم ™AutoCAT®2WAVE تقریباً تمامی خطاهای مربوط به زمان بندی باد شدن بالن (Inflation)  را برطرف نموده است.سرعت بیشتر: سنسور فیبر نوری موجود در کتتر نوری(LightWAVE) تبادل اطلاعات با پمپ را "در سرعت نور" انجام  می دهد.
دقت بیشتر : دقت تکنولوژی زمانبندی با روش ™WAVE به همراه سرعت موجود در تکنولوژی سنسور فیبر نوری (FiberOptix™) دقیق ترین اطلاعات را در بهترین زمان برای دستیابی به بهترین پشتیبانی قلبی به پمپ منتقل خواهد نمود.
کاملا اتوماتیک : Autopilot™2 تمامی سیگنال های ورودی را به طور هم زمان مانیتور کرده و بهترین الگوریتم سیگنال را برای عملکرد هر چه بهتر، اعمال خواهد کرد.
 
 
سفارش محصول