پانسمان آپی نیت مدی هانی

پانسمان آپی نیت مدی هانی
پانسمان آپی نیت مدی هانی

پانسمان آپی نیت مدی هانی

محتوی 95% عسل لپتواسپرموم اسکوپاریوم (مانوکا) آنتی باکتریال به همراه کلسیم آلژینات می باشد. خاصیت ضد باکتریایی عسل مانیوکا، بهبودی را تسریع می بخشد و در ضمن درد بیمار را هم کاهش میدهد.

جهت زخم های با ترشح متوسط تا زیاد به کار می رود.

موارد مصرف:

 • قبل، بعد وحین کار با NPWT(درمان زخم با فشار منفی)
 • زخمهای عروقی(شریانی و وریدی)
 • زخمهای دیابتی
 • زخمهای فشاری<
 • کد سایز
  793 30*2 cm
  794 5*5 cm
  795 10*10 cm
  سفارش محصول