کتترهای ورید مرکزی

توضیحات :

Teleflex، با کتترهای ورید مرکزی ARROW ، یکی از جامع ترین محدوده محصولات در صنعت CVC ، از کتترهای آنتی میکروبیال ARROWg+ard و کتترهای استاندارد تا کیت های کامل منحصر به فرد را ارائه می دهد. ARROW ، در پاسخ به نیاز پزشکان و بیماران، مجموعه وسیع و متنوعی از انواع کتتر را فراهم نموده است. توسعه های پیوسته و بهینه سازی مداوم محصولات، ARROW را به نامی قابل اعتماد برای پزشکان و همچنین بیماران تبدیل نموده است. لازم به ذکر است که ARROW در انتخاب کتترهای ورید مرکزی، تنوع بی نظیری را از نظر مجرای داخلی، طول کتتر، قطر داخلی و خارجی (French & Gauge) در اختیار پزشکان و متخصصان قرار می دهد. ویژگی هایی همچون جنس پلی یورتان انعطاف پذیر، هاب های انعطاف پذیر با ضخامت کم و راحت جهت قرار گرفتن روی پوست و سر Blue FlexTip در طراحی کتترهای ARROW این محصولات را متمایز و بی رقیب نموده است.

ویژگی ها:

  • نرم تر بودن نوک کتتر نسبت به بدنه آن، جایگذاری ایمن و آسان کتتر در داخل رگ و همچنین پایداری در تزریق و دارورسانی را تضمین می کند.
  • پلی یورتان به کار رفته در ساختار این کتترها در مجاورت بدن، نرم تر و انعطاف پذیرتر می شود و نقش خود را در دارورسانی و تزریق سایر فرآورده ها، بهتر ایفا می کند.
  • محل اتصال کتتر به لوله های رابط ( Hub ) به گونه ای انعطاف پذیر و ظریف قالب گیری شده است که راحتی بیمار و آسانی نگهداری کتتر را در طول مدت استفاده تضمین می کند.
کتتر های ورید مرکزی آنتی میکروبیال AGB

کتتر های ورید مرکزی آنتی میکروبیال AGB

(ARROWg+ard Blue Antimicrobial CVCs)

محافظت از بیماران در برابر عفونت، همواره درکانون توجه و از ضروری ترین اولویت های کادر پزشکی و پرستاری بوده است و روز به روز نیز براهمیت آن افزوده می شود. با قرار گرفتن استانداردهای «دوستدار ایمنی بیمار » در صدر سیاست های راهبردی بیمارستانهای بزرگ در سطح کشور، اهمیت کنترل عفونت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. کتترهای ضد میکروب یا آنتی میکروبیال، نقش غیر قابل انکاری در پیشگیری از عفونت و حفاظت بیماران از ریسک های موجود ایفا کنند.کتترهای آنتی میکروبیال، نقش کاملی را در حفاظت از بیماران در مقابل خطر عفونت ایفا می کنند. ولی پیش از انتخاب این کتترها توسط پزشکان و پرستاران، آنها نیاز به اثباتی جهت کاهش هزینه های خطر عفونت، هزینه های مرتبط با درمان و بستری (ناشی از عفونت) و نجات جان بیماران دارند و این دقیقا چیزی است که آنها توسط کتترهای آنتی میکروبیال به دست می آورند.

کارآمدی تایید شده در بیش از 30 مقاله علمی

تکنولوژی ARROWg+ard از یک ترکیب انحصاری از کلرهگزیدین و سیلورسولفادیازین ساخته شده است. در واقع کتترهای AGB  توسط کلرهگزیدین و سیلورسولفادیازین بارور شده ( Impregnated) و از طرف مرکز کنترل بیماری ها ( CDC ) به عنوان توصیه ای جهت پیشگیری از عفونت های مرتبط با کتتر می باشد. قابلیت (ARROWg+ard Blue Antimicrobial CVCs)

محافظت از بیماران در برابر عفونت، همواره درکانون توجه و از ضروری ترین اولویت های کادر پزشکی و پرستاری بوده است و روز به روز نیز براهمیت آن افزوده می شود. با قرار گرفتن استانداردهای «دوستدار ایمنی بیمار » در صدر سیاست های راهبردی بیمارستانهای بزرگ در سطح کشور، اهمیت کنترل عفونت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. کتترهای ضد میکرب یا آنتی میکروبیال، نقش غیر قابل انکاری در پیشگیری از عفونت و حفاظت بیماران از ریسک های موجود ایفا کنند.کتترهای آنتی میکروبیال، نقش کاملی را در حفاظت از بیماران در مقابل خطر عفونت ایفا می کنند. ولی پیش از انتخاب این کتترها توسط پزشکان و پرستاران، آنها نیاز به اثباتی جهت کاهش هزینه های خطر عفونت، هزینه های مرتبط با درمان و بستری (ناشی از عفونت) و نجات جان بیماران دارند و این دقیقا چیزی است که آنها توسط کتترهای آنتی میکروبیال به دست می آورند.

کارآمدی تایید شده در بیش از 30 مقاله علمی

تکنولوژی ARROWg+ard از یک ترکیب انحصاری از کلرهگزیدین و سیلورسولفادیازین ساخته شده است. در واقع کتترهای AGB  توسط کلرهگزیدین و سیلورسولفادیازین بارور شده ( Impregnated) و از طرف مرکز کنترل بیماری ها ( CDC ) به عنوان توصیه ای جهت پیشگیری از عفونت های مرتبط با کتتر می باشد. قابلیت ARROWg+ard در کاهش عفونت و نجات جان بیماران و همچنین کاهش هزینه ها در بیش از 30 مقاله علمی به تایید رسیده است. 

ARROWg+ard ، تجمع باکتریایی در کتتر را به  میزان 60 درصد و عفونت خونی مرتبط با کتتر را به میزان 80 درصدکاهش می دهد. این کتتر ها، در مقابل گستره وسیعی از باکتری های گرم- مثبت شامل MRSA ، S. Epidermidis و S. Aureus و باکتری های گرم- منفی شامل Pseudomonas ,Enterococci و قارچ ها شامل C. Albicans موثر می باشند.

OWg+ard در کاهش عفونت و نجات جان بیماران و همچنین کاهش هزینه ها در بیش از 30 مقاله علمی به تایید رسیده است. 

 

 

سفارش محصول
کتتر های ورید مرکزی آنتی میکروبیال+AGB

کتتر های ورید مرکزی آنتی میکروبیال+AGB

(ARROWg+ard Blue Plus Antimicrobial CVCs)

حفاظت درون و بیرون کتتر

کتترهای آنتی میکروبیال ARROWg+ard Blue Plus دارای قابلیت ثابت شده ای جهت مقابله با عفونت، هم روی سطح کتتر و هم درون آن (شامل لوله های رابط و هاب ها)می باشد. همچنین غلظت کلرهگزیدین روی سطح خارجی کتتر، سه برابر بیشتر از کتترهای آنتی میکروبیال ARROWg+ard Blue است. بنابراین کلرهگزیدین و سیلور سولفادیازین به صورت پیوسته درکتتر قرار گرفته زیر پوست را ضدعفونی نموده و ارگانیسم هایی که در نواحی غیر قابل دسترس و دور از اثرات ناحیه ضدعفونی شده پوست و پانسمان های خارجی هستند، را از بین می برند.کاهش عفونت ها، هزینه ها را کاهش می دهد که این امر به سبب عدم ایجاد عفونت های خونی مرتبط با کتتر ( CRBSI )می باشد.


کتتر تک راه بزرگسال

 کد  مشخصات محصول
 CV-50014  CVC تک راه  گیج 14 ، طول 20cm
 CV-50016  CVC تک راه گیج 16 ، طول 20cm
 CV-50016-BF  CVC تک راه گیج 16 ، طول Blueflex tip - 20cm

کتتر دو راه بزرگسال

کد
 مشخصات محصولات
 CV-16702  CVC دو راه بزرگسال (16-16) ، fr 7 ، طول 20cm
 CV-15802  CVC دو راه بزرگسال (14-14) ، fr 8 ، طول 20cm
 CV-17702  CVC دو راه بزرگسال (18-14) ، fr 7 ، طول 20cm

کتتر سه و چهار راه بزرگسال

 کد مشخصات محصول 
 CV-12703  CVC سه راه (18-18-16) ، fr 7 ، طول 16cm
 CV-15703  CVC سه راه (18-18-16) ، fr 7 ، طول 20cm
 CV-22703  CVC سه راه آنتی مایکروبیال (18-18-16) ، fr 7 ، طول 16cm
 CV-25703
 CVC سه راه آنتی مایکروبیال (18-18-16) ، fr 7 ، طول 20cm
 CV-42703  CVC سه راه (18-18-16) ،  +  AGB , طولfr 7 ,   16cm
 CV-45703  CVC سه راه (18-18-16) ،  +  AGB , طولfr 7 ,   20cm
 CV-12853  CVC سه راه (16-16-14) ، fr 8.5 ، طول 16cm
 CV-12854  CVC چهار راه (18-18-16-14) ، فرنچ fr 8.5 ، طول 16cm

کتتر تک راه اطفال

کد 
 مشخصات محصول
 ES-04218  کیت CVC تک راه گیج 18 طول 20cm
 ES-04150  کیت CVC تک راه گیج 20 طول 12cm
 ES-04522  کیت CVC تک راه گیج 22 طول 10cm

کتتر دو راه اطفال

کد
مشخصات محصول
 CS-12402  کیت کاتتر دو راه (22-22) - fr 4 طول 5cm
 CS-14502  کیت کاتتر دو راه (20-18) - fr 5 طول 13cm
 CS-25502  کیت کاتتر دو راه آنتی مایکروبیال (20-18) - fr 5 طول 8cm

کتتر سه راه اطفال

 کد  مشخصات
 CV-15553  CVC سه راه (22-22-20) ، fr 5.5 ، طول 8cm
 CS-25553  کیت CVC سه راه آنتی مایکروبیال (22-22-20) fr 5.5 طول 8cm
 CS-26553  کیت CVC سه راه آنتی مایکروبیال (22-22-20) fr 5.5 طول 13cm
سفارش محصول