کتترهای بالون پمپ
کتترهای بالون پمپ

کتترهای بالون پمپ

کتترهای بالون پمپARROW, بعنوان کمپانی پیشرو در درمان با بالون پمپ داخل آئورتى، محدوده گسترده و متنوعى از كتترهاى بالون داخل آئورتى  (IAB*) را ارائه نموده و اعتبار و شهرت
بین المللی در  نوآوری این محصولات کسب کرده است .با استفاده از كتترهاىARROW ,که از بالاترین کیفیت و اطمینان پذیری برخوردار است ، بهترین نتیجه را از کاربرد بالون پمپ داخل آئورتى خواهیدداشت. تمامى اين كتترها فاقد لاتكس بوده و شامل انواع مختلف كتترها NarrowFlex, Ultra8, UltraFlex, RediGuardمى باشد كه در ادامه به ويژگى هاى كلى اين   کتترها اشاره شده است.

• طراحى لومن مركزى انعطاف پذير و نرم:

0لومن مركزى منعطف27./. اينچ با سيم تقويت شده. 

0 امكان استفاده از گايدواىر25./.اينچ.

• با لومن بزرگ:

.AP وضوح شكل موج

كاهش ريسك لخته شدن خون در لومن مركزى.

بالون با غشاء بادوام:

با طراحى ويژه و منحصر به فرد از ماده مقاوم در برابر سايش با روكش هيدروفيليك.

دستگاه هموستاز انتخابى:

هر كتتر را مى توان از طريق شيت و يا بدون شيت وارد كرد. در حالت ورود كتتر بدون شيت، مى توان از اين دستگاه براى كنترل خونريزى بدون برداشتن كتتر استفاده نمود.

بسته بندى ست ها:

جهت تسهيل در استفاده، ست هاى « آماده سازى ورود كتتر » كتتربالون پمپ » در  دو بسته بندى استريل جداگانه (با قابليت وصل به انواع دستگاه  بالون پمپ) مى باشند.

•کتترهای IAB علاوه بر شيت استاندارد داراى يك شيت با پورت جانبى، سیم تقویت شده و مقاوم دربرابر تا خوردن  (Super ArrowFlex) نیز می باشند.

• برخوردار از طيف وسيعى از انواع سايز كتترهایIAB انعطاف پذير. 

• همراه با دو گايدواير محكم با روكش PTFE (با طول 175 سانتى متر). 


 کد  مشخصات
 IAB-840C  کاتتر بالون پمپ Fr8-40cc
سفارش محصول