اسپیرومتر

اسپیرومتر

• دارای پیستون بسیار روان و نرم
• مقاوم در برابر شکستگی
• دارای دستگیره جهت نگهداری محصول
• با طراحی ارگونومیک
• موجود در سه مدل:
VOLDYNE 5000 - : مدل بزرگسال با حجم اندازه گیری 250 تا 5000 میلی لیتر
VOLDYNE 2500 - : مدل اطفال و بزرگسال با حجم اندازه گیری 250 تا 2500 میلی لیتر
TRIFLO II - : مدل سه توپی با سرعت جریان 600 تا 1200 میلی لیتر در ثانیه
سفارش محصول