کیسه زخم
کیسه زخم

کیسه زخم

کیسه های زخم Eakin برای بیماران مشکل دار دارای زخم های باز شکم وفیستول های متعدد در سطح شکم که با کیسه های استومی امکان مشاهده و معاینه آن وجود ندارد، می باشند.این کیسه ها دارای دریچه ای هستند که روی کیسه نصب شده و دسترسی پزشکان و درمانگران را جهت معاینه زخم، شستشو و ... امکان پذیر می کند.

کد
 سایز
 839262 ( 110mm*175 (L
 839263  (160mm*245 (XL   (عرضی)
 839265
 (160mm*245 (V-XL (عمودی)
 839266  (130mm*290 (XXL


   
سفارش محصول