کتترهای همودیالیز موقت

کتترهای همودیالیز موقت
کتترهای همودیالیز موقت

کتترهای همودیالیز موقت

محصولات مبتكرانه Teleflex ، پاسخگوى بيشترين تقاضاها براى جايگذارى سريع و دقيق، جريان بالا و عملكرد بهينه در ارتباط با دياليز يا تصفيه خون حاد (موقت )مى باشند. Teleflex، طيف وسيعى از كتترهاى با جريان بالا (با يا بدون اثر آنتى ميكروبيال) را با طراحى ويژه جهت استفاده آسان و در عين حال موثر ارائه مى نمايد.

ویژگی ها

 • قابليت چرخش محل بخيه كه انعطاف پذيرى بيشتر و جابجايى راحت ترى را براى بيمار ممكن مى سازد.
 • طراحى Uشكل لوله هاى رابط با امكان شكل پذيرى مجدد (در مدل U-Bend )، جايگذارى و استفاده براى بيمار را راحت تر مى سازد.
 • در كتترهاى همودياليز آنتى ميكروبيال، با تكنولوژى آنتى ميكروبيال (ARROWg+ard)بكار رفته از رشد، تكثير و انتقال ميكرو ارگانيسم هاى عفونت زا، از روى سطح خارجى كتتر به داخل بدن جلوگيرى شده و مانع بروز عفونت خونى وابسته به كتتر خواهد شد.
 • نرم تر بودن نوك كتتر نسبت به بدنه كتتر(Blue FlexTip)جايگذارى ايمن و آسان كتتر در داخل رگ، خون رسانى كامل و بدون خطر ایجاد لخته را تضمين مى كند.
 • تكنولوژى آنتى ميكروبيال : محافظت در برابر عفونت

  عفونت، يكى از دلايل اصلى مرگ و مير در بيماران مى باشد. دسترسى هاى مكرر عروقى در بيماران دياليزى خطر عفونت را در آنها افزايش مى دهد. كتترهاى همودياليز آنتى ميكروبيال، با استفاده از تركيب كلرهگزيدين و سيلورسولفاديازين، خطر وقوع عفونت هاى خونى مرتبط با كتتر را كاهش مى دهد:

مشخصات: 

 • بارور شدن كتتر(Impregnation)با تركيبى از كلرهگزيدين و سيلورسولفاديازين
 • تاييد شده در بيش از 30 مقاله علمى
 • كاهش تجمع باكتريايى كتتر به ميزان 60 درصد
 • كاهش عفونت باكتريايى خونى وابسته به كتتر به ميزان 80 درصد
 • توصيه شده از سوى مركز كنترل بيمارى ها (CDC)

کد
 مشخصات محصول
 CV-12122-F  کتتر دو راه دیالیز 16cm( شالدون ) ، fr 12
 CV-15122-F  کتتر دو راه دیالیز 20cm ( شالدون ) ، fr 12
 CV-13122-UF  کتتر دو راه دیالیز 13cm ( شالدون ) ، Ubend - fr 12
سفارش محصول