کتترهای همودیالیز دائم

کتترهای همودیالیز دائم
کتترهای همودیالیز دائم Arrow Cannon|| Plus

کتترهای همودیالیز دائم Arrow Cannon|| Plus

اثر جایگذاری بر عملکرد
تکنیک تونل زدن برگشتی، توانایی شما در جایگذاری صحیح کتتر (سر کتتر،کاف و هاب) در موقعیت ایده آل را ارتقاء می بخشد به نحوی که نتیجه آن، بهترین عملکرد ممکن و خروجی بهتر بیمار خواهد بود.

مزایای تکنیک Retrograde Tunneling

1. جایگذاری سر کتتر در دهلیز راست به صورت دقیق و سریع

2. کمک به ایجاد مجرای تونل هموار با مشخصات زیر:

  • به حداقل رساندن تا شدن کتتر
  • جلوگیری از جابجایی کتتر
  • به حداقل رساندن خونریزی ناشی از تونل زدن

3. علامت گذاری خروجی اجازه تکرار جایگذاری کاف و محل خروج را می دهد

4. امکان تعویض آسان extension line بدون برداشتن کتتر

حفاظت از بیمار در برابر عفونت

به محض جایگذاری صحیح کتتر در محل، این کتتر بهترین فلوی ممکن را خواهد داشت، نگهداری آن آسان می باشد و به حفاظت از بیمار در برابر عفونت کمک خواهد نمود.

مشخصات محصول کد 
 کتتر 24cm  CS-15242-VSP
 کتتر 28cm  CS-15282-VSP
هاب کتتر 24cm CAR-02400 
 هاب کتتر 28cm CAR-02800 

 

سفارش محصول