کتترهای شریانی

توضیحات :

 

کتترهای شریانی

کتترهای شریانی

  • محصولات دسترسى شریانی ARROW علاوه بر صرفه جويى در زمان، با برخوردارىا ز طراحى ويژه، ميزان موفقيت در دسترسى شريانى را بالامى برد.
  • جايگذارى هموار سوزن

سوزن با اصطكاك كم بدون نياز به فشار زياد، وارد مى گردد. در ضمن، كنترل پذيرى سوزن حين ورود به رگ بسيارمناسب مى باشد.

  • هاب سوزن با رنگ بندى براساس استانداردبراى ISOتشخيص آسان اندازه سوزن ها مى باشد.
  • قابليت اتصال به سرنگ و لوله هاى رابط به روش هاى: Luer Lock & Luer slip

لوله رابط

از تماس كاربر ،(Extension Set) لوله رابط متصل به كتتر با خون و عوامل بيمارى زا جلوگيرى مى نمايد. همچنين دستكارى و جابجايى احتمالى كتتر را به حداقل مى رساند.

بال هاى بخيه

بال هاى بخيه ظريف و زاويه دار، سهولت و راحتى بيشترى راهنگام ورود كتتر به داخل رگ فراهم مى كند.

گايدواير پيشرفته

در گايدوايرهاى با دو سر مستقيم، نشان هاى طولى (ماركر) به عنوان مرجع، جهت نشان دادن قرارگيرى سر گايدواير در انتهاى سوزن، وجود دارد.
گايدوايرهاى با طول هاى 45، 50 و 60 سانتى متر، مجهز به ، سیستم پیشبرنده (Advancer) هستند كه جايگذارى واير را با يك دست ممكن مى كند.

سفارش محصول
كتترهاى شريانى راديال

كتترهاى شريانى راديال

(ARROW Radial Artery Catheters)

كتترهاى شريانى راديال با گايدواير و سوزن يكپارچه به منظور سهولت در كاربردهاى شريانى طراحى شده اند. تكنيك منحصر به فرد گايدواير، باعث كاهش زمان جايگذارى مى گردد. همچنين سبب سهولت در موارد پيچيده كتترگذارى نيز مى شود. در اين محصول با توجه به عدم نياز به آماده سازى هر جزء به طور جداگانه به منظور انجام كتترگذارى، كاملا در زمان صرفه جويى مى شود.

ويژگى ها:

  • اين كتترها از جنس پلى يورتان و ياFEPو داراى خواص و ويژگى هاى مثبت زيادى مى باشند.
  • جنس پلى يورتان با قرارگيرى در محيط بدن، كاملا نرم شده و در برابر خطر لختگى مقاوم است و در ضمن خطر ايجاد تروما به ديواره رگ را به حداقل مى رساند. همچنين از نظر مكانيكى، مقاوم و كاملا زيست سازگار است.
  • در اين كتترهاا ز خونريزى و در نتيجه تماس كاربر با پاتوژن هاى خونى جلوگيرى مى شود.
  • كتتر در ناحيه هاب، بسيار محكم بوده و درنتيجه از Kinkشدن در اين ناحيه حساس، جلوگيرى مى گردد.
  • يكى از جنبه هاى پر چالش در كتترگذارى شريانى، دسترسى به شريان و همچنين تلاش جهت عدم آسيب و يا سوراخ نمودن ديواره شريان مى باشد. با توجه به طراحى اين محصول، برگشت خون در قسمت هاب شفاف، نشان دهنده موفقيت در دسترسى مى باشد.
  • پوشش هيدروفيليك سبب سهولت در ورود شده و از هرگونه اصطكاك ميان پوست بيمار و كتتر جلوگيرى مى شود.

آرتریال کتتر

کد
 مشحصات محصول
 SAC-00520  آرتریال کتتر گیج 20 ، طول 5cm
 SAC-00522  آرتریال کتتر گیج 22 ، طول 5cm
 SAC-00818  آرتریال کتتر گیج 18 ، طول 8cm
 SAC-00820  آرتریال کتتر گیج 20 ، طول 8cm
SAC-00822  آرتریال کتتر گیج 22 ، طول 8cm

رادیال کتتر

 کد  مشخصات محصول
 RA-4018  کتتر آرتریال رادیال گیج 18 طول 4/5cm
 RA-4220  کتتر آرتریال رادیال گیج 20 طول 4cm
RA-04122
 کتتر آرتریال (رادیال) گیج 22 ، طول 4cm
سفارش محصول