محصولات MicroTouch
دستکش معاینه نیتریل

دستکش معاینه نیتریل

پیشگیری از آلرژی
بسته بندی مقرون به صرفه
ارائه کننده لایه موثر محافظتی در برابر سوراخ شدن و مواد شیمیایی
از نظر راحتی مشابه لاتکس
پوشش پولیمری داخلی: راحت پوشیدن دستکش
عدم استفاده از پودر: کاهش خطر سایش پوست
بافت ریز سطح نوک انگشتان دستکش: باعث در دست گرفتن راحت تجهیزات
سفارش محصول