لوازم جانبی مراقبت از پوست استوما

لوازم جانبی مراقبت از پوست استوما
خمیر آب بندیEakin

خمیر آب بندیEakin

جهت رفع ناهمواری های اطراف استوما و جلوگیری از نشت ترشحات


 کد حجم
 839010  60gr


سفارش محصول
دریچه دسترسی به زخم Eakin

دریچه دسترسی به زخم Eakin

جهت مشاهده ومعاینه زخم و استومی بدون نیاز به تعویض کیسه


 کد  سایز
 9280  -

سفارش محصول
خمیر محافظ پوست Eakin

خمیر محافظ پوست Eakin

جهت محافظت از پوست اطراف استومی ودرمان انواع عوارض پوست اطراف استوما که موجب افزایش چسبندگی و دوام کیسه می شود. از این خمیر در زخم ها، اطراف درن ها جهت ایجاد تحدب و پر کردن فرورفتگی های اطراف انواع استومی نیز استفاده می شود.

 کد
سایز
 839004      10*10cm
 839005  48mm
سفارش محصول