سیستم لیگاسیون پلیمری Hem-o-Lok

سیستم لیگاسیون پلیمری Hem-o-Lok
سیستم لیگاسیون پلیمری Hem-o-Lok

سیستم لیگاسیون پلیمری Hem-o-Lok

سیستم لیگاسیون Hem-o-Lok ،عمل لیگاسیون رگ و بافت از( 2 تا 16 میلی متر) را با سایزهای مختلف  کلیپ با ایمنی و سرعت  انجام می دهد. این سیستم (با وزن سبک و قابلیت چرخش 360 درجه)، در هر دو عمل جراحی باز و یا لاپاروسکوپی استفاده می شود که با آن لیگاسیون خنک  ایمن و  ماندگار راخواهیدداشت. همچنین قابلیت جایگذاری و برداشتن  کلیپ ها (بسته به نیاز) میسر می باشد.


طیف گسترده سایز:

سیسستم Hem-o-Lok در طیفی شامل سایزهای متوسط، متوسط-بزرگ، بزرگ و خیلی بزرگ موجود می باشد. برخورداری از طیف وسیعی از انواع طول اپلایر (شامل اپلایرهای آندوسکوپیک 45 سانتی متری برای دسترسی وسیع تر) به جراح امکان استفاده از کلیپ ها با کنترل و اطمینان را می دهد.

* کلیپ های Hem-o-Lok به منظور استفاده به عنوان وسیله انسداد لوله فالوپین (جهت جلوگیری از بارداری) به کار نمی رود.

* مصرف کلیپ های Hem-o-Lok جهت لیگاسیون شریان کلیوی در طول عمل لاپاروسکوپی نفرکتومی اهداء کلیه، کنترااندیکه می باشد.مشخصات

 • مکانیسم قفل شدن منجر به بسته شدن ایمن می گردد.
 • دندانه های یکپارچه با رگ در تماس بوده و جهت جلوگیری از لغزش طراحی شده اند.
 • پلیمر غیرقابل جذب، نارسا نا و رادیولوسنت بوده و هیچ تداخلی با تشخیص های CT ، MRI و یا X-ray ندارد.
 • لولا، پیش از قفل شدن کلیپ، در جایگذاری کلیپ انعطاف پذیری ایجاد می کند.
 • حالت خمیده، امکان در بر گرفتن بافت اضافی را می دهد.

 • کد
   مشخصات محصول
  WK 544220
   کلیپس  همولاک M (آبی2 تا 7 mm ) 
   WK 544230  کلیپس  همولاک ML (سبز 3 تا 10 mm) 
   WK 544240  کلیپس  همولاک L (بنفش  5 تا 13 mm)
   WK 544250  کلیپس  همولاک XL ( زرد 7 تا 16 mm )
  سفارش محصول
   اپلایرهای اندوسکوپی Hem-o-Lok

  اپلایرهای اندوسکوپی Hem-o-Lok

  Hem-o-Lok Endoscopic Appliers

  • موجود در سایزهای متوسط-بزرگ، بزرگ و خیلی بزرگ.
  • اپلایرهای با سایز متوسط روی یک سطح 5 میلی متر.
  • موجود با بدنه های 33 و یا 45 سانتی متری.
  • با طراحی های یکپارچه و یا جداشدنی.
   کد  مشخصات محصول
   WK 544965T  اپلایر اندوسکوپی همولاک ML (سبز)
   WK 544990T  اپلایر اندوسکوپی همولاک XL (زرد)
   WK 544995T  اپلایر اندوسکوپی همولاک L (بنفش)
   WK 544995  اپلایر اندوسکوپی همولاک L(بنفش)
   WK 544965L  اپلایر اندوسکوپی همولاک ML (سبز)
  سفارش محصول
  اپلایرهای جراحی باز Hem-o-Lok

  اپلایرهای جراحی باز Hem-o-Lok

  Hem-o-Lok Open Appliers

  • موجود در سایزهای متوسط، متوسط- بزرگ، بزرگ و خیلی بزرگ.
  • موجود در طول های 8 و 11 اینچ/ خمیده یا صاف.
  • با قابلیت تمیزسازی آسان و کامل.

   

   

  کد
   مشخصات محصولات
   WK 544113  اپلایر جراحی باز  همولاک  Mسانت20
   WK 544113  اپلایر جراحی باز  همولاک  Mسانت20
  WK 544171  اپلایر جراحی باز  همولاک 
  WK 544172  اپلایر جراحی باز  همولاک 
   WK 544179  اپلایر جراحی باز  همولاک
  سفارش محصول
  اپلایرهای اتوماتیک Hem-o-Lok

  اپلایرهای اتوماتیک Hem-o-Lok

  Hem-o-Lok Automatic Appliers

  • با قطر 5 میلی متر با قابلیت لیگاسیون رگ و یا بافت (3 تا 10 میلی متر).
  • با قابلیت نگهداری 15 کلیپ Hem-o-Lok متوسط-بزرگ  سفارش محصول