سیستم جراحی پرکوتانوس Minilap

Minilap Surgical System

Minilap Surgical System

ظرافت در طراحی

هدف Teleflex، همواره به حداقل رساندن میزان تهاجمی بودن اعمال جراحی می باشد.

ابزارهای جراحی پرکوتانوس Minilap از کمپانی تلفلکس، دارای شفت بسیار نازک 2.4 میلیمتری می باشند که توسط یک جراح طراحی شده اند. این ابزار می تواند به کمک نوک تیز خود  از طریق پوست و بدون نیاز به تروکار وارد بدن شود، سپس دهانه گرسپر از انتهای شفت بیرون آمده تا جراح بتواند از آن استفاده کند.

نحوه استقرار دهانه گرسپر به گونه ای خاص و منحصر به فرد طراحی گشته است که اجازه می دهد فک گرسپر تا 12.5 میلی متر باز شود و بتواند بافت های سختی مثل کیسه صفرای متورم شده را نگه دارد. همچنین بدنه استیل اختصاصی بسیار محکم، قدرت و استحکام کافی برای جمع کردن و کشیدن بافت را دارا می باشد.

استفاده از تروکار کم تر:

نوک تیز این ابزار اجازه ورود آن از طریق پوست و بدون نیاز به تروکار را به ما می دهد.

در بسیاری موارد 2 تروکار و یا بیشتر حذف می شود.

تروما کمتر:

شفت باریک 2.4 میلی متری اجازه ورود مستقیم ابزار از طریق پوست را به ما می دهد که تقریبا هیچ اثر (اسکار) قابل توجهی باقی نمی گذارد.لازم به ذکر است که در هنگام استفاده از ابزار 5 میلیمتری متداول از طریق پورت 5 میلیمتری ، در حقیقت جداره پورت 7.5 میلیمتر و یا بیشتر می باشد که در قیاس با سیستم Minilap ، 3 برابر بزرگتر می باشد.

سیستم MiniLap به علت عدم نیاز به استفاده از تروکار این امکان را به جراح می دهد که از ابزارهای بیشتری برای دید مناسب تر و ایجاد سیستم مثلثی استفاده کند.

 

سفارش محصول