سوندهای فولی
سوند فولی دوراه اطفال صددرصدسیلیکون

سوند فولی دوراه اطفال صددرصدسیلیکون

(RUSCH BRILLANT FOLEY CATHETER CYLINDRICAL (FOR CHILDREN

کد: 170003

 • از جنس سیلیکون، شفاف، نلاتون تیپ
 • با ماندرن فلزی
 • دارای دریچه، جهت سرسرنگ های Luer و Luer-Lock
 • دارای نوک رادیواوپک و نوار کنتراست بر روی بدنه کتتر
 • استریل، یکبار مصرف
 • بدون لاتکس
 • موجود درسایزهای: 6 ، 8 و 10 با حجم بالون 5/ 1 ، 3 و 5 میلی لیتر

;کد
 مشخصات محصول
 170003  سوند فولی دو راه بریلانت اطفال سایز 10-8-6
سفارش محصول
سوند فولی سه راه صددرصدسیلیکون نلاتون تیپ

سوند فولی سه راه صددرصدسیلیکون نلاتون تیپ

(RUSCH BRILLANT FOLEY CATHETER CYLINDRICAL (3-way

کد: 173810 , 173830

 • از جنس سیلیکون، شفاف، نلاتون تیپ
 • مخصوص درناژ بعد از عمل
 • دارای دریچه، جهت سرسرنگ های Luer و Luer-Lock
 • دارای نوک رادیواوپک و نوار کنتراست برروی بدنه کتتر
 • استریل، یکبار مصرف
 • بدون لاتکس
 • موجود در سایزهای: 18 تا 24 با حجم بالون 20 ، 30 ، 80 و 100 میلی لیتر
 کد  مشخصات
 173810  سوند فولی سه راه صدرصد سیلیکون با حجم100ML
سفارش محصول
سوند فولی سه راه حساس به دما

سوند فولی سه راه حساس به دما

(SOFT SIMPLASTIC FOLEY CATHETER COUVELAIRE Thermosensitive(3-way

کد: 664130

 • از جنس pvc ، شفاف، Couvelaire
 • مخصوص درناژ بعد از عمل
 • دارای دریچه جهت سرسرنگ های Luer و Luer-Lock
 • حساس به دما
 • دارای بالون از جنس لاتکس
 • دارای نوار کنتراست قرمز رنگ بر روی بدنه کتتر
 • استریل، یکبار مصرف
 • موجود در سایزهای: 16 و 18 با حجم بالون 30 میلی لیتر

 کد  مشخصات محصول
 664130  سوند فولی سه راه سایز 18 و 16
سفارش محصول
سوند فولی سه راه لاتکس

سوند فولی سه راه لاتکس

(RUSCH GOLD FOLEY CATHETER CYLINDRICAL (3-way

کد: 183230, 183430

 • از جنس لاتکس، زرد رنگ ، نلاتون تیپ و ویسل تیپ
 • مخصوص درناژ بعد از عمل
 • دارای دریچه، جهت سرسرنگ های Luer و Luer-Lock
 • ترکیب شده با سیلیکون (siliconised)
 • استریل، یکبار مصرف
 • موجود در سایزهای: 18 تا 24 با حجم بالون 30 تا 50 میلی لیتر

کد
مشخصات محصولات
 183430  سوند فولی سه راه گلد سایز 20 تا 24
 183230  سوند فولی سه راه گلد سایز 20 تا 24
سفارش محصول
سوند فولی سه راه فنر دارلاتکس (هماچوریک)

سوند فولی سه راه فنر دارلاتکس (هماچوریک)

(RUSCH GOLD FOLEY CATHETER ARMOURED (3-way

کد: 183830

 • ا ز جنس لاتکس، فنردار، زرد رنگ، نلاتون تیپ
 • مخصوص درناژ بعد از عمل
 • دارای دریچه جهت سرسرنگ های Luer و Luer-Lock
 • ترکیب شده با سیلیکون(siliconised)
 • استریل، یکبار مصرف
 • حجم بالون 30 تا 50 میلی لیتر
 • موجود در سایزهای: 18 تا 24  
کد
 مشخصات
 183830  سوند فولی سه راه گلد سایز 18 تا 24
سفارش محصول
سوند فولی سه راه صددرصد سیلیکون دافور تیپ

سوند فولی سه راه صددرصد سیلیکون دافور تیپ

(RUSCH BRILLANT FOLEY CATHETER DUFOUR TIP (3-way

کد: 174030

 • ا ز جنس سیلیکون، شفاف، دافور تیپ (سرکج)
 • مخصوص درناژ بعد از عمل
 • دارای دریچه جهت سرسرنگ های Luer و Luer-Lock
 • دارای نوک رادیواوپک و نوار کنتراست برروی بدنه کتتر
 • استریل، یکبار مصرف
 • بدون لاتکس
 • موجود در سایزهای: 18 تا 24 با حجم بالون 20 و 30 میلی لیتر

 کد مشخصات
 174030  سوند فولی سه راه بریلانت  سر کج سایز 18 تا 24
سفارش محصول
سوند فولی دوراه صددرصدسیلیکون نلاتون تیپ

سوند فولی دوراه صددرصدسیلیکون نلاتون تیپ

(RÜSCH BRILLANT FOLEY CATHETER CYLINDRICAL (2-way

کد: 170605

 • از جنس سیلیکون، شفاف، نلاتون تیپ
 • دارای دریچه جهت سرسرنگ های Luer و Luer-Lock
 • دارای نوک رادیواوپک و نوار کنتراست برروی بدنه کتتر
 • استریل، یکبار مصرف
 • بدون لاتکس
 • موجود در سایز های: 12 تا 24 با حجم بالون 10 میلی لیتر

 کد  مشخصات
 170605  سوند فولی دو راه بریلانت صددرصد سیلیکون سایز 12 تا 24
سفارش محصول
سوند فولی دو راه لاتکس

سوند فولی دو راه لاتکس

(RUSCH GOLD FOLEY CATHETER CYLINDRICAL (2-way

کد: 180630,180605

 • از جنس لاتکس، زرد رنگ ، نلاتون تیپ
 • دارای دریچه جهت سرسرنگ های Luer و Luer-Lock
 • ترکیب شده با سیلیکون(siliconised)
 • استریل، یکبار مصرف
 • موجود در سایزهای: 12 تا 24 با حجم
 • بالون 5 تا 15 و 30 تا 50 میلی لیتر

 کد  مشخصات محصولات
 180630  سوند فولی دو راه گلد سایز 12 تا 24
 180605  سوند فولی دو راه گلد سایز 12 و 14
سفارش محصول