استنت های کلیه (دابل جی)

استنت های کلیه (دابل جی)
استنت دابل جی آنتی رفلاکس اطفال

استنت دابل جی آنتی رفلاکس اطفال

ANTIREFLUX VALVE URETERAL STENT FOR CHILDREN

کد: 335307

 • از جنس پلی یورتان، دارای دریچه آنتی رفلاکس
 • مدرج در واحد سانتی متر
 • کاملا رادیواپک
 • پیگتیل شکل با منافذ درناژ مندرج در جدول
 • استریل، یکبار مصرف
 • بدون لاتکس
 • موجود در سایز: 4 * 22 سانتی متر

اجزای ست

 • استنت دابل جی
 • گاید وایر انعطاف پذیر از جنس استینلس استیل با روکش PTFE(دارای بدنه محکم با یک سر انعطاف پذیر) به طول سانتی متر100 پوشر از جنس پلی یورتان سبز رنگ به طول 45 و 70 سانتی متر
 • دو عدد کلمپ
 • کارت بیمار
 • برچسب مشخصات کالا


 کد  مشخصات محصول
 335307  ست استنت دبل جی اطفال 22 سانت - سایز 22*4
سفارش محصول
استنت دابل جی اطفال

استنت دابل جی اطفال

INTEGRAL URETERAL STENT FOR CHILDREN Coaxial

کد: 334207 ,334263,334704,334231

 • از جنس پلی یورتان، دارای دریچه آنتی رفلاکس
 • مدرج در واحد سانتی متر
 • کاملا رادیواپک
 • پیگتیل شکل با منافذ درناژ مندرج در جدول
 • استریل، یکبار مصرف
 • بدون لاتکس
 • موجود در سایز: 4 *22 *, 3 *3,15 * 12 سانتی متر

• موجود در سایز:
4/8 * 15 سانتی متر( مدل Coaxial )

اجزای ست

 • استنت دابل جی
 • دو عدد کلمپ
 • پوشر از جنس پلی یورتان سبز رنگ به طول 45 و 70 سانتی متر
 • کارت بیمار
 • گاید وایر انعطاف پذیر از جنس استینلس استیل با روکشPTFE (دارای بدنه محکم با یک سر انعطاف پذیر) به طول100 سانتی متر (در نوع سر بسته) و 150 سانتی متر (در نوع سر باز)
 • برچسب مشخصات کالا


کد
 مشخصات محصول
 334207  استنت دبل جی اطفال 12*3 اینتگرال 12 سانت
سفارش محصول
استنت دابل جی اکو

استنت دابل جی اکو

ECO URETERAL STENT SET

کد: 310001

 • از جنس پلی یورتان
 • استریل، یکبار مصرف
 • بدون لاتکس
 • موجود در سایزهای: 4/8 * 26 ، 4/8 * 28 ، 4/8 * 30 و 6 * 28 سانتی متر

اجزای ست

 • استن
 • پوشر به طول 45 و 70 سانتی متر
 • ت دابل جی
 • گاید وایر
 کد  مشخصات محصول
 310001 استنت دابل جی اکو 28×6 ، 30*4/8 ، 28×4/8 و 26×4/8.Ch
سفارش محصول
استنت دابل جی

استنت دابل جی

INTEGRAL URETERAL STENT

کد: 334202,334201

 • از جنس پلی یورتان، نخ دار
 • مدرج در واحد سانتی متر
 • کاملا رادیواپک
 • پیگتیل با منافذ درناژ مندرج در جدول
 • استریل، یکبار مصرف
 • بدون لاتکس
 • موجود در سایز: 8/ 4 * 28 و 8/ 4 * 30 سانتی متر

اجزای ست

 • استنت دابل جی
 • دو عدد کلمپ
 • کارت بیمار
 • برچسب مشخصات کالا
 • گاید وایر انعطاف پذیر از جنس استینلس استیل با روکش  PTFE (دارای بدنه محکم با یک سرانعطاف پذیر)به طول 100 سانتی متر
 • پوشر از جنس پلی یورتان سبز رنگ به طول 70 و45

 کد  مشخصات
 334201  ست استنت دبل جی اینتگرال 28× Ch.4/8  
 334202  ست اسنت دبل جی ایتنگرال30×Ch.4/8
سفارش محصول