پانزدهمین کنگره بین المللی آنستزیولوژی، مراقبت های ویژه و درد

پانزدهمین کنگره بین المللی آنستزیولوژی، مراقبت های ویژه و درد

بدین وسیله از جنابعالی دعوت به عمل می‌آید تا در پانزدهمین  کنگره بین المللی آنستزیولوژی، مراقبت های ویژه و درد 
شرکت فرمایید.
زمان: ۳-۵ خرداد ۱۴۰۲
مکان:  مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی