هشتمین کنگره مراقبت های ویژه

هشتمین کنگره مراقبت های ویژه

شرکت ایران فارمیس در هشتمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه که از تاریخ 21 الی23 دی ماه 1401 در مرکز همایش های رازی برگزار می شود،  حضور دارد.

بدینوسیله از شما سرور گرامی دعوت می گردد تا با حضور خود در این کنگره از غرفه شرکت ایران فارمیس دیدن فرمایید.