شرکت در چهاردهمین دوره آموزش مهارتی و حرفه ای مراقبت از پای دیابتی

شرکت در چهاردهمین دوره آموزش مهارتی و حرفه ای مراقبت از پای دیابتی

 آموزش راهکارهای درمان و مدیریت زخم با استفاده از پانسمان های هارتمن توسط سرکار خانم پانته آ سخنور از طرف شرکت ایران فارمیس نماینده برتر پانسمان های هارتمن در تاریخ 1400/09/14 محل برگزاری :آکادمی دیابت ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <