سومین کنگره مجازی بین المللی انجمن بیهوشی قلب ایران

سومین کنگره مجازی بین المللی انجمن بیهوشی قلب ایران

شرکت ایران فارمیس به عنوان یکی از حامیان اصلی در سومین کنگره مجازی بین المللی انجمن بیهوشی قلب ایران که از تاریخ ۱ الی ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به صورت آنلاین برگزار شد، حضور یافت.
ایران فارمیس در این کنگره محصولات دپارتمان دسترسی عروقی، تنفسی و قلب خود را از برندهای معتبر جهانی از جمله

Arrow, Rusch, Gibeck, LMA, ,Hudson, RCI, Pilling, Weck, Vascular solutions را در غرفه مجازی نمایشگاه کنگره از طریق لینک /http://pnashr.pub/iscanet-vr ارائه نمود.