سومین کنگره مجازی بین المللی انجمن بیهوشی قلب ایران 1400

سومین کنگره مجازی بین المللی انجمن بیهوشی قلب ایران 1400

شرکت ایران فارمیس به عنوان یکی از حامیان اصلی در سومین کنگره مجازی بین المللی انجمن بیهوشی قلب ایران که از تاریخ ۱ الی ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به صورت آنلاین برگزار شد، حضور یافت.
ایران فارمیس در این کنگره محصولات دپارتمان دسترسی عروقی، تنفسی و قلب خود را از برندهای معتبر جهانی از جمله

Arrow, Rusch, Gibeck, LMA, ,Hudson, RCI, Pilling, Weck, Vascular solutions را در غرفه مجازی نمایشگاه کنگره از طریق لینک /http://pnashr.pub/iscanet-vr ارائه نمود.