سومین کنگره مجازی بین المللی انجمن بیهوشی قلب ایران

سومین کنگره مجازی بین المللی انجمن بیهوشی قلب ایران

 به اطلاع میرساند سومین کنگره مجازی بین المللی «انجمن بیهوشی قلب ایران» در تاریخ
 یکم الی چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تشکیل خواهد شد.