سمینار سازمان نظام پرستاری تهران

سمینار سازمان نظام پرستاری تهران

سمینار نظام پرستاری، با امتیاز بازآموزی، در تاریخ 1392.9.24، در حضور 60 نفر پرستار در ساختمان نظام پرستاری و توسط کارشناسان علمی شرکت ایران فارمیس ارائه شد. مباحث مطرح شده در این سمینار شامل: مراحل التیام زخم، درمان و پیشگیری از زخم بستر، درمان و پیشگیری از زخم دیابت و به کار بردن بردن پانسمان های مدرن بود.