حضور شرکت ایران فارمیس در پنجمین کنگره بین المللی زنان زایمان و اندومتریوز

حضور شرکت ایران فارمیس در پنجمین کنگره بین المللی زنان زایمان و اندومتریوز

مشاهده تیزر حضور شرکت ایران فارمیس در  پنجمین کنگره بین المللی زنان زایمان و اندومتریوز:

https://aparat.com/v/ZFe4o